Turbo A-B-C.

Geen tijd om maanden achtereen twee keer per week op en neer naar het zwembad te gaan?
Toch graag de zwemdiploma's behalen met uw kind?
Zwemschool Splash biedt uitkomst met een turbozwemcursus !
Kinderen vanaf 5 kunnen bij ons in 48 uur tijd het A-diploma behalen.
Geen wachtlijsten, maar beperkte deelname
Onze ervaren zweminstructeurs en instructrices begeleiden het kind IN en om het water.
Er is ook een B en C – diploma vervolg-cursus om helemaal voor zwemveilig te gaan!
 
WANNEER ?
* De cursusmogelijkheden zijn op zaterdag en zondag middag van 14:00-18:00 uur.
Wij hanteren voor deze turbocursus geen wachtlijsten.
De minimum leeftijd voor deelname is 5 jaar.
Er is echter een maximale deelname. Dus aarzel niet en geef u snel op. Want vol is vol.
Om voor deelname aan een turbocursus in aanmerking te komen moet uw kind wel watervrij zijn en in staat zijn aan groepslessen deel te nemen en is een vóórzwemles noodzakelijk.
 
Aan deze cursus is een diploma garantie gekoppeld!
Uit ervaring weten wij dat de meeste cursisten binnen de snelcursusperiode afzwemmen voor het A-diploma en daarna ook slagen voor een eventuele verlengingscursus van B en C diploma.
Geselecteerde kinderen die toch iets langer nodig hebben, kunnen zonder wachttijd deelnemen aan onze particuliere zwemlessen tot zij het A-diploma hebben behaald.
Dit geld ook voor deelnemers aan de turbo-cursus voor B en C – diploma.
Daaraan zijn voor u geen verdere kosten verbonden.
U moet zelf eten en drinken voor uw kind meenemen.
 
VOORWAARDEN:
* Uw kind moet eerst vóórzwemmen zodat onze zweminstructeurs kunnen bepalen of het niveau voldoende is om in aanmerking te komen   voor de Turbocursus A-diploma.
Minimale leeftijd is 5 jaar.
Alleen als wij aangeven dat het niveau hoog genoeg is, krijgt u diplomagarantie.
Dit wordt na het vóórzwemmen met u doorgenomen.
Uiteraard mag u uw kind ook zonder diplomagarantie aan de cursus laten deelnemen. Haalt uw kind het diploma echter niet na de cursus, dan kan uw kind wél  verder zwemmen in de reguliere lessen , helaas is dat dan op uw eigen kosten.
*De kosten voor de cursus dienen vooraf door u zelf te worden voldaan, uiterlijk 3 dagen voor aanvang.
Bij een niet tijdige betaling kunnen wij uw kind niet toe laten tot de cursus.
*Diploma garantie vervalt bij onvolledige aanwezigheid.
CURSUSKOSTEN:
De totale cursuskosten voor het A – diploma is € 720,00. (48 lesuren)
De kosten van het eenmalige vóórzwemmen zijn € 13,50
De kosten voor de vervolg cursus B is € 310 (24 lesuren)
De kosten voor de vervolgcursus C is € 310 (24 lesuren)
Ga voor veilig , ga op zeker , ga voor ABC !!
 
LET OP !
*Het is erg belangrijk dat u zelf eten en drinken voor uw kind meeneemt als uw kind aan de cursus deelneemt.
Ervaren zweminstructeurs en instructrices begeleiden het kind in en om het water.
Ook tijdens de korte pauzes begeleiden de zweminstructeurs en instructrices de kinderen om ze turbo vertrouwd te maken.
Aarzel niet en geef u snel op !!